Služby a ceník

SLUŽBY

  • Preventivní péče a léčba dětí a dospívajících od narození do 19 let plně hrazená zdravotní pojišťovnou
  • Povinné a nadstandardní (= na žádost rodičů) očkování
  • Návštěvní služba u novorozenců
  • Vyšetření CRP k odlišení bakteriální a virové infekce
  • Rychlá diagnostika přístroji – vyšetření moči, hemoglobin, streptest
  • Objednávání k vyšetření, ošetření, očkování i preventivní prohlídce
  • Perforace ušních boltců a zavedení náušnic

SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

V souladu s vyhl. MZ ČR č.467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění 500 Kč
Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300 Kč
Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu 300 Kč
Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost 300 Kč
Přihláška na SŠ, SOU i VŠ (posudek na 1 přihlášku) 150 Kč
Vystavení duplikátu „Zdravotní a očkovací průkaz“ 300 Kč
Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy 100 Kč
Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta 200 Kč
Nástupní a výstupní prohlídka (azylový dům apod.) 400 Kč
Prohlídka před umělým přerušením těhotenství 400 Kč
Vypsání Zprávy ošetřujícího lékaře na formuláře Oznámení úrazu nebo Výpočet bolestného 300 Kč
Očkování nad rámec povinného očkování 200 Kč
Krevní skupina 150 Kč
Aplikace náušnic nastřelením (2 náušnice/1 náušnice) 500/250 Kč
Vystavení duplikátu PN, OČR 50 Kč
Administrativní úkony lékaře do 10 min. na vlastní žádost 50 Kč
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace (1 str.) 3 Kč