O nás

Motto: „Všechno jde, akorát mrtvá koza ne!“

MUDR. VERONIKA DOBIÁŠOVÁ

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství.

Atestovala v oboru dětské lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Působila na dětském a dorostovém oddělení s perinatologickým centrem v Krajské zdravotní – Nemocnici Most, na dětském oddělení Nemocnice Žatec a jako praktický lékař pro děti a dorost ve společnosti MediClinic.

S pacienty se kromě rodné češtiny dorozumí také anglickým a částečně německým jazykem.

DAGMAR SVOBODOVÁ

DĚTSKÁ SESTRA

Absolvovala Střední zdravotnickou školu – obor dětská sestra a doškolovací institut v Brně – obor práce sestry na dětském obvodě.

Od roku 1978 pracovala v nemocnici v Mostě na dětském oddělení, později na dětském obvodě v Mostě. Od roku 1993 působila ve zdravotní pojišťovně. Od roku 2010 opět pracovala v mostecké nemocnici na novorozeneckém oddělení a od roku 2015 jako sestra v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve společnosti MediClinic.